Виховна робота


Пріоритетні напрями діяльності класного керівника
·       Перебудова змісту виховання, ключовими поняттями якого є людяність, милосердя, добро­та, чесність, порядність.
·       Виразна роль загальнолюдських цінностей та загальнолюдської моралі.
·       Гуманізація відносин, цілісність виховного процесу.
·       Вивчення учнів, учнівських ко­лективів та об'єднань.
·       Організація виховання та згурту­вання учнівських колективів.
·       Організаційно-педагогічна діяль­ність щодо забезпечення життє­діяльності класного колективу.
·       Розвиток особистості, її творчого потенціалу.
·       Робота з батьками, індивідуальний вплив.

 Зміст роботи класного керівника
*   Вивчення учнів.
*   Об'єднання учнів у колектив.
*   Співпраця з дитячими та моло­діжними організаціями.
*   Робота з батьками та громадські­стю.
*   Співпраця з культурно-освітніми  та позакласними установами.    
*   Співпраця із шкільним психологом.
*   Організація виховної діяльності: пізнавальної, трудової, художньо-естетичної, суспільно-гуманітарної, фізкультурно-оздоровчої, ціннісно-орієнтовної.  
*   Індивідуальна робота з учнями.        
*   Побудова системи виховної роботи в класі.
*   Співпраця з вчителями-предметниками щодо дотримання єдиних педагогічних вимог у класі.
Циклограма роботи класного керівника
Щоденно:
·         з’ясовувати причини відсутності учнів на заняттях, фіксувати пропуски у класному журналі;
·         проводити бесіди з учнями, які запізнюються на уроки;
·         проводити індивідуальну роботу з учнями;
·         контролювати зовнішній вигляд учнів;
·         контролювати харчування.
 Щотижня:
·         організовувати чергування по класу;
·         проводити класні години;
·         перевіряти щоденники;
·         проводити заходи у класі за планом роботи;
·         працювати з активом класу, організовувати діяльність органів учнівського самоврядування;
·         контролювати виконання доручень;
·         організовувати прибирання закріпленої території пришкільної ділянки;
·         працювати з батьками;
·         працювати з вчителями, що викладають у класі;
·         проводити зустрічі зі шкільним лікарем за довідками про хворобу учнів.
 Щомісяця:
·         проводити класні збори;
·         проводити бесіди з безпеки життєдіяльності;
·         відвідувати уроки вчителів-предметників у своєму класі;
·         тестувати (анкетувати) учнів з метою вивчення індивідуальних особливостей учнів та аналізу розвитку учнівського колективу;
·         контролювати стан підручників;
·         зустрічатися з батьківським активом;
·         відвідувати учнів удома.
 Один раз за семестр:
·         оформляти класний журнал за підсумками семестру, складати звіт;
·         заповнювати табелі успішності;
·         проводити батьківські збори;
·         брати участь у роботі семінарів, МО класних керівників;
·         аналізувати виконання плану роботи, коректувати план виховної роботи;
·         складати план роботи на канікули.
 Один раз на рік:
·         аналізувати план виховної роботи за попередній навчальний рік та складати план на наступний навчальний рік;
·         проводити відкритий виховний захід;
·         оформляти особові справи учнів;
·         оформляти статистичні відомості про клас (на 5 вересня);
·         працювати з підручниками (здавати, перевіряти, видавати);
·         писати характеристики (за необхідністю).

Сценарії виховних заходів

Спортивне свято "Козацькі забави"
ТЕАТРАЛІЗОВАНИЙ УРОК-РАНОК "З вогнем не грають"

Немає коментарів:

Дописати коментар