вівторок, 23 січня 2018 р.

Сучасні технології навчання

  Технологія групової діяльності

          Групова форма навчальної діяльності - виникла як альтернатива тра­диційним формам навчання. В її основі покладено іде і  Ж.-Ж. Руссо, Й. Песталоцці, Дж. Дьюї про вільний розвиток дитини. Й. Песталоцці стверджував , що вміле поєднання індивідуальної і групової навчальної діяльності  допомагає успішному    навчанню дітей, а їх активність і самодіяльність            підвищують  ефективність уроку .
 
Групова навчальна діяльність 
- це форма організації навчання в ма­лих групах учнів, об'єднаних загальною навчальною метою за опосеред­кованого керівництва з боку вчителя і в співпраці з учнями.

Мета технології  групової діяльності - розвиток дитини як суб'єкта навчальної діяльності.
Завдання:
−      навчати школярів співпраці у виконанні групових завдань;
−      стимулювати моральні переживання взаємного навчання, зацікав­леності в успіхові товариша;
−      формувати комунікативні вміння молодших школярів;
−      формувати рефлексивні компоненти навчальної діяльності: ціле­спрямованість, планування, контроль, оцінку;
−      поєднувати фронтальну, індивідуальну та групову форми навчальної діяльності, що дає змогу вдало компенсувати недоліки фронтальної та індивідуальної діяльності.
             Групова  навчальна  діяльність   виконує  й  організаційну  функцію, і полягає вона в тому, що учні вчаться розподіляти обов'язки, спілкуватися між собою, розв'язують конфлікти, що виникають у спільній діяльності. У груповій роботі дитина перебирає функції вчителя і виконує дорослі  види діяльності.

Урок природознавства у 1 класі.

 Тема: ТВАРИНИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ.

Немає коментарів:

Дописати коментар